Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Ngày cậu trượt đại học, giấc mơ của chúng mình chia đôi...

    3 năm trôi qua, lần thứ 4 xem điểm chuẩn đại học......... Này cậu, hôm nay cậu thế nào rồi ? 3 năm trôi qua, đã thành thói quen, mỗi lần SOL công bố điểm chuẩn tôi lại không thôi nghĩ đến cậu, về giấc mơ của hai chúng mình. "Đến khi cả hai đứa đậu đại học, m đồng ý làm ny t nhé?". Trong tim tôi...
Top