Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Giúp e viết bài này với đừng chép mạng ạ

    hãy tưởng tượng em được gặp gỡ và trò truyện với anh bộ đọi cụ hồ trong bài thơ đồng chí của tác giả chính hữu. viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện
  2. K

    Hỏi Đáp Tưởng tượng gặp gỡ và trò chuyện với người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

    Hãy tưởng tượng gặp gỡ và trò chuyện với người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu
Top