tình yêu tuổi học trò

tình yêu tuổi học trò

hưnga
hưnga
tuổi học trò
không yêu thì tốt
yêu vào rồi
cái dốt lộ ra
ngồi trong lớp
nghĩ đến người ta
bài kiểm tra
toàn ba với bốn
 
289
2
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top