đề thi tham khảo

  1. Triều Anh

    Đề thi Đề thi tham khảo, Ngữ văn 12, đề số 1 - Triều Anh

    I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau: Có lần tôi nói dối mẹ Hôm sau tưởng phải ăn đòn. Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn Ôm tôi hôn lên mái tóc - Con ơi, Trước khi nhắm mắt Cha con dặn con suốt đời Phải làm một người chân thật. - Mẹ ơi, chân thật là gì? Mẹ tôi hôn lên đôi mắt Con ơi một...
Top