NGỮ VĂN 12

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay lớp 12

Soạn văn 12

Soạn văn lớp 12 ngắn nhất, soạn văn 12 đầy đủ nhất
Chủ đề
16
Bài viết
24
Chủ đề
16
Bài viết
24
Không có

Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Tuyên ngôn độc lập"
Chủ đề
24
Bài viết
37
Chủ đề
24
Bài viết
37
Không có

Tác gia Hồ Chí Minh

Các tác phẩm của Tác gia Hồ Chí Minh trong chương trình Văn học lớp 12.
Chủ đề
25
Bài viết
49
Chủ đề
25
Bài viết
49

Việt Bắc - Tố Hữu

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Việt Bắc"
Chủ đề
39
Bài viết
88
Chủ đề
39
Bài viết
88
Không có

Tây Tiến - Quang Dũng

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Tây Tiến"
Chủ đề
41
Bài viết
78
Chủ đề
41
Bài viết
78
Không có

Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Đất Nước" - Nguyễn Khoa Điềm
Chủ đề
15
Bài viết
38
Chủ đề
15
Bài viết
38
Không có

Đất nước - Nguyễn Đình Thi

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Đất Nước" - Nguyễn Đình Thi
Chủ đề
14
Bài viết
21
Chủ đề
14
Bài viết
21
Không có

Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Tiếng hát con tàu"
Chủ đề
7
Bài viết
23
Chủ đề
7
Bài viết
23
Không có

Đò Lèn - Nguyễn Duy

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Đò lèn"
Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
1
Bài viết
2
Không có

Sóng - Xuân Quỳnh

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Sóng"
Chủ đề
25
Bài viết
55
Chủ đề
25
Bài viết
55
Không có

Mảnh trăng cuối rừng - Nguyễn Minh Châu

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Mảnh trăng cuối rừng"
Chủ đề
5
Bài viết
7
Chủ đề
5
Bài viết
7
Không có

Đàn ghita của Lorca - Thanh Thảo

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Đàn ghita của Lorca" tác giả Thanh Thảo.
Chủ đề
16
Bài viết
29
Chủ đề
16
Bài viết
29
Không có

Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Người lái đồ sông Đà"
Chủ đề
15
Bài viết
36
Chủ đề
15
Bài viết
36
Không có

Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Ai đã đặt tên cho dòng sông"
Chủ đề
24
Bài viết
59
Chủ đề
24
Bài viết
59
Không có

Vợ chồng A Phủ - Tô hoài

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Vợ chồng A Phủ"
Chủ đề
39
Bài viết
88
Chủ đề
39
Bài viết
88
Không có

Vợ Nhặt - Kim Lân

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Vợ nhặt"
Chủ đề
50
Bài viết
110
Chủ đề
50
Bài viết
110

Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Rừng Xà Nu"
Chủ đề
44
Bài viết
94
Chủ đề
44
Bài viết
94
Không có

Bắt sấu rừng U Minh Hạ - Sơn Nam

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Bắt sấu rừng U Minh Hạ"
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Những đứa con trong gia đình"
Chủ đề
27
Bài viết
65
Chủ đề
27
Bài viết
65

Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Chiếc thuyền ngoài xa"
Chủ đề
37
Bài viết
100
Chủ đề
37
Bài viết
100
Không có

Mùa Lá Rụng Trong Vườn - Ma Văn Kháng

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Mùa lá rụng trong vườn"
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
Không có

Mùa lạc & Một người Hà Nội - Nguyễn Khải

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay: Mùa Lạc và Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải.
Chủ đề
7
Bài viết
14
Chủ đề
7
Bài viết
14
Không có

Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"
Chủ đề
19
Bài viết
42
Chủ đề
19
Bài viết
42
Không có

Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Bên kia sông Đuống"
Chủ đề
9
Bài viết
11
Chủ đề
9
Bài viết
11
Không có

Đôi mắt - Nam cao

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay "Đôi mắt"
Chủ đề
9
Bài viết
10
Chủ đề
9
Bài viết
10

Văn học nước ngoài 12

NGỮ VĂN 12: kiến thức, bài học, bài giảng văn học. Soạn văn, làm văn, bài văn hay VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI 12
Chủ đề
30
Bài viết
80
Chủ đề
30
Bài viết
80
Không có

Hỏi đáp Văn học 12

HỎI ĐÁP VĂN HỌC LỚP 12: Nơi thành viên hỏi đáp, trao đổi, thảo luận THÊM về văn học lớp 12.
Chủ đề
96
Bài viết
309
Chủ đề
96
Bài viết
309
Không có

Top Poster DDKT

Top