Thành viên tiêu biểu

 1. Nhiều bài viết

  1. S
   536

   Sơn Ca

  2. T
   399

   Tieuthuyet

  3. Phuong Nhung
   186

   Phuong Nhung

  4. V
   137

   Vanhoctre

  5. T
   126

   Trần Ngọc 2021

 2. Highest reaction score

  1. Đ
   357

   Đỗ Thị Hồng Nhung

  2. Đ
   300

   Đỗ Thị Lan Hương

  3. N
   249

   Ngô Vinh

  4. Đt Lan Hương
   223

   Đt Lan Hương

  5. L
   115

   liii

 3. Nhiều điểm

  1. Đ
   48

   Đỗ Thị Lan Hương

  2. Đ
   47

   Đỗ Thị Hồng Nhung

  3. T
   43

   Trần Ngọc 2021

  4. Đt Lan Hương
   42

   Đt Lan Hương

  5. V
   42

   Vanhoctre