điệp từ

  1. S

    Soạn bài: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)

    Bố cục - Đoạn 1 (hai câu đầu): Giới thiệu về sự ra đi đột ngột của Dương Khuê - Đoạn 2 (từ câu 3 đến câu 22): Nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người và thể hiện tâm trạng thời cuộc của nhà thơ. - Đoạn 3 (phần còn lại): Nỗi đau mất bạn và tâm sự cô đơn vì thiếu tri kỷ. Câu 1 (trang 32 sgk Ngữ văn...
  2. T

    Ánh trăng luôn gắn với tuổi thơ của mỗi người. Em hãy phân tích bài thơ "Ánh trăng" của tác giả Nguyễn Duy.

    Dàn ý chi tiết: I. Mở bài: -Giới thiệu về tác phẩm Ánh trăng Nguyễn Duy là một nhà thơ nổi tiếng và đi đầu trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. thơ văn của ông gần gũi với cuộc sống, mang hương vị thân thương, giản dị và đằm thắm. một trong những tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Duy là...
Top