mối tính

  1. Vanhoctre

    Mối tình nhà văn Nguyễn Đình Thi và nữ nhà thơ Pháp

    Hình ảnh nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhà thơ nữ nhà báo của Pháp tên là Madeleine Riffaud, hai người yêu nhau một mối tình nổi tiếng thời kỳ chống Pháp và sau này, mối tình của hai người cũng được Bác Hồ ủng hộ, nhưng do nhiều lý do khác nhau mà họ không được đến với nhau trọn đời. Năm 1951...
  2. Lii

    Thanh xuân của bạn, là ai?

    Hoa phượng lại nở rồi thầy ạ, nở rộ cả khoảng sân trường! Và rồi, em lại nhớ những lần lỗi hẹn... --- Người ta thường bảo, thanh xuân đáng nhớ nhất là những mối tình trong trẻo như suối nước đầu nguồn, nơi những tiếng sét ái tình khiến con người ta nhầm lẫn giữa cảm nắng và tình yêu. Nhưng có lẽ...
Top