trần văn thọ

  1. Nguyễn Huy

    Dự thi Trần Văn Thọ- Người đi tìm chiếc lá diêu bông có thật

    Trần Văn Thọ- Người đi tìm chiếc lá diêu bông có thật. Sau bao hồi tìm kiếm một cái tên, một phong cách cho xứng đáng với mong cầu tiếp nhận, Trần Văn Thọ vẫn là sự ưu tiên. Tiếng thơ ấy có tư duy, nhưng được viết nên từ một trái tim giàu cảm xúc. Lớp lang chữ nghĩa nếu gói lại trong cái...
Top