Nghệ thuật truyền thống

Thị Mầu lên chùa, Huyện Trìa xử án, Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương, Xã Trưởng – Mẹ Đốp, Huyện Trìa, Đê Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến (tuồng đồ)
Nghệ thuật truyền thống

Nghệ thuật truyền thống

  • Người theo dõi: 0
  • Bài viết: 0
Top