bước chạy của thời gian

  1. Mèo Mùa Hạ

    BƯỚC CHẠY CỦA THỜI GIAN - MÈO MÙA HẠ

    Tôi không thích lựa chọn, vì tôi sợ sai lầm. Chính bởi lý do ấy mà việc chọn trường cấp ba đối với tôi là một việc khó nhằn. Tôi hỏi qua đám bạn, có đứa chọn trường gần nhà, có đứa muốn thi vào trường Chuyên, có đứa thi vào trường cha mẹ đã định hướng. Tôi không thích học trường quá xa nhà...
Top