cảm thụ văn học

  1. Vanhoctre

    Thông Báo Bản tin tháng 3/2022: thay đổi về Cuộc thi viết và Học văn

    Diễn đàn thân mến, Chúng ta đã đi cùng nhau hơn 2 năm với nhiều cuộc thi ý nghĩa. Diễn đàn đã qui tụ thêm được nhiều thành viên viết mới - cây viết trẻ từ mọi miền đất nước, cũng như ở nước ngoài. Trên không gian mạng này - văn học mạng, các thành viên nhỏ tuổi và lớn tuổi cùng chung niềm yêu...
  2. T

    Cảm thụ văn học bài thơ " Tre Việt Nam" của tác giả Nguyễn Duy.

    “Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như trông là thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con” (Tre Việt Nam - Nguyễn Duy) Đoạn thơ trên tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả cây tre? Trong đoạn thơ trên, hình ảnh nào em cho là đẹp...
Top