đọc hiểu thơ

  1. Lan Hương

    Chia Sẻ Đặc trưng của thơ và phương pháp đọc hiểu tác phẩm thơ

    Từ xưa đến nay, thơ ca luôn là thú vui của mọi người với mọi lứa tuổi. Thơ giúp tâm hồn con người thoải mái, được trải lòng, nói lên tâm tư, tình cảm,... Không biết bao nhiêu bài thơ đã ra đời từ xa xưa và vẫn được lưu giữ. Ngày nay, qua quá trình học tập ở trên trường lớp, các bài thơ hay đều...
Top