đơn vị

  1. C

    Dự thi Tết núi rừng

    Tham gia cuộc thi viết văn tháng 12: “Người lính trong tim tôi” TẾT NÚI RỪNG Mùa đông năm ấy, tham gia chữa cháy rừng tại xã Suối Tọ, Phù Yên, Sơn La. 27 Tết. Toàn đơn vị đang nhộn nhịp làm công tác chuẩn bị tết, từ rửa lá dong, đãi gạo, rửa rau, thịt lợn, đắp bếp, trang trí nhà cửa, doanh...