dòng đời

  1. Lê Hoàng Tuấn

    Chia Sẻ Thương về miền Trung

    THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG ! “Xót thương khúc ruột miền Trung Người dân phải chịu tột cùng khổ đau Con đường quốc lộ ngập sâu Lữ hành ách tắc cả tàu, cả xe. Từ miền núi đến thôn quê Xóm làng trong cảnh tứ bề nát tan Trời mưa nước lũ ngập tràn Cuốn phăng tất cả...lòng tan nát lòng.” Năm...
  2. Lê Hoàng Tuấn

    Tuổi thơ in đậm tâm hồn...

    Tuổi thơ in đậm tâm hồn ước mơ...! Xin... Cho tôi trở lại những ngày xưa Cái thuở vô tư mải nói cười Cái thuở trốn nhà ra mương tắm Cái thuở khóc nhè bởi đòn đau. Cho tôi làm lại kẻ chăn trâu Í ới gọi nhau mỗi buổi chiều Túm bẩy tụm ba ngồi vun cột Xếp hàng rồng rắn kéo lên mây. Cho tôi mơ...
Top