kĩ năng sống cần thiết cho học sinh tiểu học

  1. T

    Hướng dẫn Rèn luyện kĩ năng đọc - hiểu cho học sinh lớp 3, 4, 5

    Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu cho học sinh là tác động tích cực tới tư duy người đọc, bồi dưỡng các em lòng yêu cái thiện và cái đẹp, dạy các em biết suy nghĩ một cách lô gic cũng như biết tư duy về hình ảnh… ngoài ra, còn giáo dục tính cách, thẩm mỹ, thị hiếu cho học sinh. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG...
Top