mùa xuân đất nước

  1. Phuong Nhung

    Phân tích "Mùa xuân nho nhỏ" chi tiết

    Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" thể hiện nguyện ước của nhà thơ muốn làm một mùa xuân, nghĩa là sống đẹp, sống với tất cả sức sống tươi trẻ của mình nhưng rất khiêm nhường là một mùa xuân nhỏ góp vào mùa xuân lớn của thiên nhiên, đất nước, của cuộc đời chung và khát vọng sống chân thành, cao đẹp của...