những ngày ấy

  1. nguyễn thị mai trang bạch

    Khoảng trời của tuổi thơ

    Mỗi người trong chúng ta ,ai cũng sẽ có một khoảng trời của tuổi thơ, có tốt, có xấu, có vui, có buồn. Vậy nhưng chúng ta chẳng thể quên được những ngày ấy mà sẽ nhớ mãi. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi có một tuổi thơ đầy mơ mộng và đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những thời gian được bay bổng...