rèn luyện chữ viết

  1. Sen Biển

    Chính tả Có công mài sắt có ngày nên kim

    Người xưa thường nói "nét chữ nết người". Nói như thế đủ để thấy tầm quan trọng của việc rèn luyện chữ viết với các em học sinh. Đừng lo lắng nếu nét chữ của các em chưa thật đẹp. Bởi các em vẫn còn thời gian rất dài để luyện chữ. Bài chính tả Có công mài sắt có ngày nên kim sẽ giúp các em có...
Top