sài gòn trước 1975

  1. Sen Biển

    Nhà sách Khai Trí

    Những ai từng sống ở Miền Nam Việt Nam trước năm 1975, yêu văn thơ, sách vợ hẳn sẽ không thể không biết đến nhà sách Khai Trí một địa chỉ bán sách lớn của Sài Gòn vào thời điểm đó nhưng các bạn trẻ trưởng thành sau năm 1975 chắc nghe đến tên Khai Trí còn ít nhiều ngạc nhiên Văn học Trẻ sẽ không...
Top