thuan loi

  1. S

    Soạn bài: Trình bày về một vấn đề

    Luyện tập Bài 1 (trang 150 sgk ngữ văn 10 tập 1) Phần bắt đầu trình bày: - Chào các bạn. Tôi rất phấn khởi được đến đây phục vụ các bạn. Tôi tên là ..... - Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới đây. Xin tự giới thiệu, tôi tên là ..... làm việc ở cơ quan ..... / công ty ..... - Trước khi bắt đầu...
  2. T

    Em hãy viết bài văn tả chiếc cặp sách mà em yêu thích?

    Bài làm 1 “Mai ơi! Chị được mẹ mua cho cho chiếc cặp mới này”. Đó là tiếng khoe khoang của chị tôi. Vừa nghe tiếng gọi, tôi chạy xuống nhà ngay cùng chị xách cặp lên. Hai chị em vừa xách cặp lên mùi thơm của vải mới đã bay vào mũi tôi. Không phải chỉ thơm mùi vải mới mà chiếc cặp được thiết kế...
Top