tiếng việt lớp 4

  1. Phuong Nhung

    Hướng dẫn Dàn bài miêu tả đồ chơi em yêu quý - Văn học lớp 4

    Kính gửi quý thầy cô và phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh dàn bài hướng dẫn chi tiết miêu tả đồ chơi mà em yêu quý. Bố cục gồm ba phần: Mở bài: Giới thiệu món đồ chơi, do ai tặng, nhân dịp gì? Thân bài: Miêu tả chi tiết các bộ phận. Kết bài: Món đồ chơi đó có ý nghĩa như thế nào đối với...
Top