tình bạn tốt

  1. Lê Hoàng Tuấn

    Chia Sẻ Có tình bạn là có được chiếc chìa khóa mở vào tâm hồn người khác

    Tác giả: Lê Tuấn ‘Nếu anh không thể nói với bạn một cách thẳng thắn, công khai, thậm chí gay gắt nữa, tất cả những gì anh nghĩ về bạn, hành vi của bạn hoặc nếu anh không thể nghe bạn nói một sự thật như thế về bản thân anh thì các anh chưa thật sự tin nhau, chưa hiểu nhau, chưa tôn trọng...