viết thư

  1. Vanhoctre

    Cuộc thi viết thư: chung tay phòng chống dịch CoVid-19

    Bởi dịch CoVid19 mà tất cả chúng ta đang chung tay phòng chống dịch, và phải ở nhà thực hiện giãn cách xã hội. Mọi người có thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu thứ gì đó không? Với mong muốn thổi bùng lên không khí vui tươi, nhộn nhịp BQT Diễn Đàn Văn Học Trẻ mở sân chơi mới để các bạn vừa gặp gỡ onlne...
  2. VHT

    Viết thư Quốc tế dành cho giới trẻ (International Letter-Writing Competition for Young People)

    Viết thư Quốc tế UPU hay Viết thư Quốc tế dành cho giới trẻ (Tiếng Anh: International Letter-Writing Competition for Young People; Tiếng Pháp: Concours International De Compositions Épistolaires Pour Les Jeunes) [1] là cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học dưới hình thức lá thư do Liên minh Bưu...
Top