xôn xao tiếng sẻ

  1. S

    Các bài cảm thụ các đoạn văn đoạn thơ hay lớp 4

    Cảm thụ văn học lớp 4 Một số bài cảm thụ các đoạn văn đoạn thơ hay ngoài chương trình Bài 1 : Đoạn thơ “Nhà anh có một cây hồng Qua son nhún nhảy đèn lồng cành tơ Loading... Cây hồng như thực như mơ Khách qua đường những ngẩn ngơ ghé nhìn” “Cây Hồng” – Tố Hữu Em có nhận xét gì về...
Top