Phong Cầm

Từng học Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ và Văn hóa tại Đại học sư phạm Hà Nội ii khóa 17
Sinh nhật
30/3/91 (Tuổi: 31)

Following

Các danh hiệu

 1. 300000

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.
 2. 20000

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.
 3. 15000

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 4. 10000

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 5000

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 10000

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 7. 2000

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 8. 1000

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top