con quái vật tên g

  1. O

    Shapeshifter

    Ngày qua ngày G sống lặng trôi giữa mê lộ và cạm bẫy của cuộc đời. Sở hữu khả năng "biến hình" thay đổi hình dạng giúp cho G có thể trở thành bất kì ai. Con người chỉ luôn muốn thấy những gì họ muốn thấy, sẽ không thích những gì khiến họ chướng mắt. Dù có làm gì thì người ta cũng sẽ không yêu và...