đi qua mùa hè

  1. Thy Việt

    Thông Báo Kết quả tuần 6 cuộc thi Mùa hè của tôi

    Tuần 6 cuộc thi viết Mùa hè của tôi – cuộc thi sáng tác văn học online do Văn học trẻ tổ chức đã có kết quả. Với 34 bài dự thi thuộc 3 thể loại, những bài viết rất chất lượng nhưng chỉ có 5 tác phẩm được chọn để vào chung cuộc. Xem Thể lệ cuộc thi viết Mùa hè của tôi (Kết quả tuần 6 cuộc thi...
Top