hoa phượng đỏ

  1. Thy Việt

    Thông Báo Kết quả tuần 1 cuộc thi viết "Mùa hè của tôi"

    Tuần đầu cuộc thi viết Mùa hè của tôi đã diễn ra với 23 bài hợp lệ. Có lẽ do tuần đầu tiên, các tác giả chưa lên được ý tưởng và viết kịp tác phẩm của mình nên số lượng và chất lượng vẫn chưa sôi động như mong đợi của chúng mình. Mùa hè hiện lên với rất nhiều sắc thái: vui có, buồn có, gắn...
Top