kết quả tuần 3 cuộc thi viết mùa hè của tôi

  1. Thy Việt

    Thông Báo Kết quả tuần 3 cuộc thi viết Mùa hè của tôi

    Vậy là tuần 3 cuộc thi viết Mùa hè của tôi đã kết thúc với 23 bài dự thi trong đó chỉ có 3 truyện ngắn, 12 bài thơ và 8 tản văn. Danh sách bài dự thi tuần 3 gồm: Đom đóm tuổi thơ tôi - Hoàng Thêm Nghỉ hè bêu nắng- Thanh Nga Hạ chết - Đậu Mùa hè năm tôi 17 - Phương Tháng 5 nhớ hạ - Trần Hiền...
Top