lắng nghe mùa xuân

  1. Phong Cầm

    Thông Báo Tặng thưởng sáng tác mới theo chủ đề "Về Tết"

    Thông báo đợt viết theo chủ đề: "Về Tết", VHT đặt viết 1. Thống kê các tác phẩm 1.1. Thơ - Tác giả Nguyễn Anh Tú + Nhớ Huế ngày xưa - thơ 7 chữ (7 chữ) + Giọng Huế - 7 chữ + Hoài niệm tháng giêng - 8 chữ + Tháng giêng đón xuân về - 8 chữ + Huế ơi - 7 chữ + Lắng nghe mùa xuân - 7 chữ + Tự tình...
Top