nón trắng

  1. D

    Dự thi Cảm nhận - Miên man Huế - Ngũ Ánh Tuyên

    Nét đẹp của Huế mộng mơ dưới ngòi bút người làm thơ… Còn nhớ những điệu nhạc thanh thoát trong lời ca Nàng thơ xứ Huế mà bâng khuâng nhớ: “Ngả nghiêng cho đời ngẩng ngơ Ngả nghiêng nét đẹp nàng thơ Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?” Huế đẹp, Huế mộng mơ, tự bao giờ đã ghi tạc vào nét thơ của dải...
Top