tiếng anh hiển hiện trên phố

  1. Phong Cầm

    Chia Sẻ Tiếng Anh lẫn trong văn hóa người Việt

    Tiếng Anh đã lẫn vào văn hóa của chúng ta thế nào? Hôm nay rôi có đọc được một bài viết về việc “người Việt nên nói tiếng Việt”(bài này tôi sẽ đăng lại bên dưới để các bạn cùng đọc), sau khi đọc xong tôi thấy rất đồng cảm và cũng có những ý kiến riêng. Gần đây, trong công việc, tôi cũng thường...
Top