tư tưởng dân gian

  1. Phong Cầm

    Baivanhay Bức thông điệp của Nguyễn Dữ về cuộc đời qua Người con gái Nam Xương

    Nguyễn Dữ chỉ để lại một tác phẩm Truyền kì mạn lục. Và cũng chỉ với một tác phẩm này, ông đã trở thành tác gia có vị trí đặc biệt trong văn học nước nhà. “Ông là cha đẻ của loại hình truyền kì Việt Nam”, là người “phóng thành công con tàu văn xuôi tự sự vào quỹ đạo văn chương nghệ thuật”. Ra...
Top