tư tưởng nho giáo

  1. Phong Cầm

    10 đóng góp lớn của Khổng Tử

    Khổng Tử (551 TCN - 479 TCN) là nhà triết học Trung Quốc, được coi là một trong những cá nhân quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Những lời dạy của ông đã có tác động to lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của con người không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới. Sinh ra trong thời kỳ chính...
  2. Phong Cầm

    Baivanhay Bức thông điệp của Nguyễn Dữ về cuộc đời qua Người con gái Nam Xương

    Nguyễn Dữ chỉ để lại một tác phẩm Truyền kì mạn lục. Và cũng chỉ với một tác phẩm này, ông đã trở thành tác gia có vị trí đặc biệt trong văn học nước nhà. “Ông là cha đẻ của loại hình truyền kì Việt Nam”, là người “phóng thành công con tàu văn xuôi tự sự vào quỹ đạo văn chương nghệ thuật”. Ra...
Top