viếng ngã ba đồng lộc

  1. Thy Việt

    Thông Báo Kết quả tuần 5 cuộc thi viết Mùa hè của tôi

    Tuần thứ 5 cuộc thi viết Mùa hè của tôi đã diễn ra với 24 bài hợp lệ. Trong đó có 4 tản văn, 6 truyện ngắn và 14 tác phẩm thơ mới. BTC sẽ đọc và lựa chọn những tác phẩm có văn phong tốt, không sai phạm lỗi trình bày, chính tả, chủ đề sát nhất... tiêu chí sẽ ngày càng cao nếu có nhiều tác phẩm...
  2. Nguyễn Anh Tú

    Dự thi Viếng Ngã Ba Đồng Lộc

    Chiều tháng bảy ta về thăm Đồng Lộc Nắng ngả vàng trên suối tóc mây bay Khói hương hòa trong chiều tím mê say Lòng niệm tưởng về tháng ngày xa vắng. Chiều Đồng Lộc một chiều hè loang nắng Mười chị em đã xa vắng cõi trần Nơi chiến trường xin gửi lại thanh xuân Cho Đất Nước thêm muôn phần hi...
Top