cảnh lão hạc kể cho ông giáo nghe chuyện bán chó

  1. Phong Cầm

    Đề thi học kì 1 Ngữ văn 8 năm 2021 có đáp án

    ĐỀ THI Số 01 Fourm Văn Học Trẻ KÌ THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 8 Môn: Ngữ văn Thời gian: 90 phút Phần 1. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: … “Hết năm ấy sang năm khác, vợ chồng đầu tắt mặt tối, không dám chơi không ngày nào. Thế mà vần cứ cơm không đủ ăn, áo...
Top