chênh chao

  1. Phong Cầm

    Offline VHT Phong Cầm

    Xin chào mọi người, mình là Phong Cầm nè. Tháng 1/ 2009, khi đó mình là sinh viên đại học năm 1 của Đại học sư phạm Hà Nội 2, mình mới bắt đầu dùng máy tính để tra tìm kiến thức trên mạng và từ đó mình trở thành thành viên của Diễn đàn kiến thức (bây giờ là văn học trẻ). Trước đó, internet là...
Top