kết quả tuần 4 cuộc thi viết mùa hè của tôi

  1. Thy Việt

    Thông Báo Kết quả tuần 4 cuộc thi Mùa hè của tôi

    Cuộc thi viết Mùa hè của tôi – tuần thi thứ 4 (28/6 – 5/7) với 26 tác phẩm dự thi, trong đó có 3 tản văn, 9 truyện ngắn, 14 bài thơ. Danh sách tác phẩm dự thi gồm: Mùa hè yêu thương - Đoàn Hạnh Hạ về nhớ người xa - Trần Hiền Nỗi vất vả của bố - Hồ Ngọc Quyên Ngang qua mùa hạ - Minh Phong Tôi...
Top