làm thơ

  1. Nguyễn Huy

    Dự thi Trần Văn Thọ- Người đi tìm chiếc lá diêu bông có thật

    Trần Văn Thọ- Người đi tìm chiếc lá diêu bông có thật. Sau bao hồi tìm kiếm một cái tên, một phong cách cho xứng đáng với mong cầu tiếp nhận, Trần Văn Thọ vẫn là sự ưu tiên. Tiếng thơ ấy có tư duy, nhưng được viết nên từ một trái tim giàu cảm xúc. Lớp lang chữ nghĩa nếu gói lại trong cái...
  2. Phong Cầm

    Hỏi Đáp Chăm chỉ viết thơ có thể nâng cao trình độ sáng tác thơ hay không?

    Tiếp tục làm thơ có thể cải thiện khả năng sáng tác thơ ca không? Rất nhiều bạn đang trong quá trình tập sáng tác thơ ca chắc chắn có câu hỏi này, và trăn trở liệu con đường mình đi đã chính xác? Nếu cứ cố viết, viết thật nhiều liệu có ngày mình sẽ trở thành một nhà thơ nổi tiếng được không...
Top