gần gũi

  1. Xuân Hòa

    Nên viết cho độc giả gần gụi hay viết cho tri âm khó gặp trong đời?

    Nên viết cho độc giả gần gụi hay viết cho tri âm khó gặp trong đời? Đánh giá từ hai quan điểm của Lưu Hiệp và Chế Lan Viên - hai quan niệm nghệ thuật lớn. Lưu Hiệp viết: “Tri âm thực là khó thay, cái âm thực là khó biết, người biết thực là khó gặp. Gặp được người tri âm nghìn năm mới có một...
  2. L

    Tả cây phượng trên sân trường em

    Tả cây phượng trên sân trường em bao gồm những bài văn hay được Văn học trẻ sưu tầm chọn lọc. Các bài văn mẫu tả cây phượng trường em lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh biết cách làm bài văn miêu tả nói chung và văn miêu tả cây phượng nói riêng, rèn luyện kỹ năng viết văn, vận dụng cho từng bài...
Top