ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

  1. T

    Chia Sẻ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

    Tác giả: Nguyễn Duy Bần thần hương huệ thơm đêm Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn Chân nhang lấm láp tro tàn Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào Mẹ ta không có yếm đào Nón mê thay nón quai thao đội đầu Rối ren tay bí tay bầu Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa Cái cò ... sung chát đào chua...