hồi ức đau thương

hồi ức đau thương

hưnga
hưnga
"Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm hoa Bỉ Ngạn rực bờ Vong Xuyên.
Màu hoa nhuộm đỏ cửu tuyền,
Tiễn người lữ khách từ miền đau thương.
Tiếc thay một kiếp đoạn trường,
Vấn vương chưa trọn, uyên ương chưa thành!"
 
  • Like
Reactions: yuyu
112
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top