Nhớ

Nhớ


Kết quả hình ảnh cho nhớ

-Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên

-Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ

- Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống rơm

-Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai mà mắt chẳng yên

-Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người
Nắng mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

-Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc .
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương

-Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

-Nhớ gì như nhớ người yêu.
Trăng lên đầu núi , nắng chiều lưng nương

-Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh
Anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi​
 
Từ khóa
nhớ nhớ người yêu
2K
2
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top