Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

nauyeee
nauyeee
  • Thành Viên 20
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của trẻ em, kêu gọi khẩn thiết cả nhân loại hãy quan tâm và hành động đê bảo đảm tất cả những quyền lợi này cho trẻ em. Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cáp bách, có ý nghĩa toàn cầu, mọi quốc gia đều phải thực hiện.

5979

( Nguồn ảnh: Internet )​

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

1. Xuất xứ:

Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát trỉen của trẻ em được trích từ Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hợp quốc ngày 30-9-1990, in trong cuốn "Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em", NXB Chính trị quốc gia - Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, 1997.

2. Thể loại:

- Kiểu văn bản: thuộc loại nghị luận xã hội

- Chùm văn bản nhật dụng.(Vấn đề chăm sóc và bảo vệ trẻ em)

3. Tóm tắt:

Tuy chỉ là một trích đoạn nhưng bài viết này có thể coi là một văn bản khá hoàn chỉnh về hiện thực và tương lai của trẻ em cũng như những nhiệm vụ cấp thiết mà cộng đồng quốc tế phải thực hiện nhằm đảm bảo cho trẻ em có được một tương lai tươi sáng.

4. Bố cục

Phần một (sự thách thức): thực trạng cuộc sống khốn khổ của rất nhiều trẻ em trên thế giới − những thách thức đặt ra với các nhà lãnh đạo chính trị.

Phần hai (cơ hội): những điều kiện thuận lợi đối với việc bảo vệ và phát triển cuộc sống, đảm bảo tương lai cho trẻ em.

Phần ba (nhiệm vụ): những nhiệm vụ cụ thể, cấp thiết cần thực hiện nhằm bảo vệ và cải thiện đời sống, vì tương lai của trẻ em.

5. Nghệ thuật

Văn bản được trình bày chặt chẽ khoa học và vô cùng hợp lí, toàn diện về các vấn đề được nêu ra.

6. Nội dung:

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách có ý nghĩa toàn cầu.

Xem thêm:
Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Tóm tắt Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
nghe thuat noi dung tom tat
592
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top