"chớm thu"-Phương Liễu

"chớm thu"-Phương Liễu

Thu đã sang rồi em biết không
Sen bớt trổ hoa nắng bớt hồng
Bâng quơ chiếc lá vàng rơi nhẹ
Chút gió heo may đủ se lòng

Tôi nhớ hôm nào trên lối xưa
Em đứng lắng nghe khúc giao mùa
Dõi mắt trông theo trăng mười sáu
Hỏi rằng trăng đã biết yêu chưa

Từ ngày em cất bước sang sông
Tôi vẫn dặn lòng tôi nhớ mong
Nhưng bỗng gió về tôi chợt hỏi
Nay đã thu rồi em biết không
 
169
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top