viết thư gửi người nơi xa xứ
viết rồi lại gửi bạch vô ưu
gửi rồi lại nhớ lại mang sầu
hồi âm chẳng thấy mình ta tư
 
Từ khóa
học sinh
126
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top