"Ba Vương" là ba vị vua nào?

"Ba Vương" là ba vị vua nào?

Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia mới đây đã giải đáp thắc mắc về một số câu hỏi trong cuộc thi chung kết ngày 2-10 sau khi làm việc với GS Lê Văn Lan, thành viên Ban cố vấn cuộc thi.

Ở phần thi "Về đích" của thí sinh Bùi Anh Đức (trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La), chương trình đã hỏi: Dân gian có những câu: "Chu tri rành rành, Cái đanh nổ lửa, Con ngựa đứt cương, Ba vương tập đế/ Cấp kế đi tìm, Hú tim bắt ập". Ở đây, "Ba vương" là ba vị vua nào?

Theo nhà sử học Lê Văn Lan, trong sách Kinh Thi Việt Nam (NXB Tri thức - được thực hiện theo ấn bản Kinh Thi Việt Nam của Hàn Thuyên xuất bản cục 1941 - 1945), tác giả Trương Tửu có đoạn viết về những câu này như sau:

Chu tri rành rành: nghĩa rằng bá cáo cho mọi người đều biết.

Câu thứ hai là: Cái đanh nổ lửa nói về việc quân đội Pháp bắn súng vào cửa Đà Nẵng.

Câu thứ ba là: Con ngựa đứt cương chỉ sự băng hà của vua Tự Đức và sự rối loạn của triều đình lúc bấy giờ.

Hồi đó, Tường - Thuyết chuyên quyền giết hại nhiều người trung trực. Họ làm trái cả di chúc của Tiên Vương, bỏ Dục Đức vào ngục tối, lập Hiệp Hòa làm vua. Sau lại giết Hiệp Hòa đem Kiến Phúc thay vào. Rồi lại giết Kiến Phúc tôn Hàm Nghi lên ngôi vua. Ba ông vua kế tiếp nhau liền như thế nên mới có câu: Ba vương tập đế.

Đến triều vua Hàm Nghi thì Thuyết nổi lên bài Pháp bị thất bại phải đem vua đi trốn. Một mặt quân đội Pháp lo dẹp loạn, một mặt tìm kế bắt Hàm Nghi cho yên lòng dân. Vì thế mà có câu: Cấp kế đi tìm".

Nhà sử học Lê Văn Lan xác nhận lại: "Việc phế - lập ba vua trên diễn ra trong khoảng 1 năm chứ không phải trong vòng chưa đầy 4 tháng".

FB_IMG_1664855597800.jpg


"Do đó, đáp án "Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi" mà chương trình đưa ra là không sai"- thông báo của Ban tổ chức cuộc thi khẳng định.

Theo VTV
 
Từ khóa
ba vương ban tổ chức cuộc thi chu tri rành rành lê văn lan nhà sử học olympia vị vua
503
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top