Mùa sau, ta có gặp nhau

Mùa sau, ta có gặp nhau

Sương dày đưa gót hương xưa
Dáng nay đã khuất tan mưa ai chờ ?
Em đi mắt biếc cứ mơ
Một đời hạnh phúc nên thơ tròn đầy...
 
126
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top