Mục lục soạn văn lớp 9

Mục lục soạn văn lớp 9

Văn Học
Văn Học
Soạn văn lớp 9 Tập 1


Bài 1

Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Bài 2

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài 3

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Xưng hô trong hội thoại
Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Bài 4

Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kì mạn lục)
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Sự phát triển của từ vựng
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Bài 5

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
Hoàng Lê nhất thống chí
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
Trả bài tập làm văn số 1

Bài 6

Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)
Thuật ngữ
Miêu tả trong văn bản tự sự

Bài 7

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)
Trau dồi vốn từ
Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự

Bài 8

Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
Top 4 Đề thi Ngữ Văn lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án

Bài 9

Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)
Chương trình địa phương (phần văn)
Tổng kết về từ vựng (I)
Tổng kết về từ vựng (II)

Bài 10

Đồng chí
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Kiểm tra truyện trung đại
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Nghị luận trong văn bản tự sự

Bài 11

Đoàn thuyền đánh cá
Bếp lửa
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Tập làm thơ tám chữ

Bài 12

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Ánh trăng
Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Bài 13

Làng (trích)
Chương trình địa phương phần tiếng việt
Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Bài 14

Lặng lẽ Sa Pa
Ôn tập phần tiếng việt
Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự
Người kể trong văn bản tự sự

Bài 15

Chiếc lược ngà
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (I)
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại (II)
Kiểm tra phần tiếng việt
Ôn tập phần tập làm văn

Bài 16

Cố hương
Ôn tập làm văn (tiếp theo)
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Bài 17

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
Trả bài tập làm văn số 3
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Top 4 Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9 năm 2021 có đáp án

Soạn văn lớp 9 Tập 2
Bài 18

Bàn về đọc sách
Khởi ngữ
Phép phân tích và tổng hợp
Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài 19

Tiếng nói của văn nghệ
Các thành phần biệt lập
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Bài 20

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
Viết bài tập làm văn số 5
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 21

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten
Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Bài 22

Con cò
Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Trả bài tập làm văn số 5
Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 23

Mùa xuân nho nhỏ
Viếng lăng bác
Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Viết bài tập làm văn số 6

Bài 24

Sang thu
Nói với con
Nghĩa tường minh và hàm ý
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Top 4 Đề thi Ngữ Văn lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 có đáp án

Bài 25

Mây và sóng
Ôn tập về thơ
Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
Trả bài tập làm văn số 6

Bài 26

Tổng kết phần văn bản nhật dụng
Kiểm tra về thơ
Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)
Viết bài tập làm văn số 7

Bài 27

Bến quê
Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 28

Những ngôi sao xa xôi
Trả bài tập làm văn số 7
Biên bản

Bài 29

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
Tổng kết về ngữ pháp
Luyện tập viết biên bản
Hợp đồng

Bài 30

Bố của Xi-Mông
Ôn tập truyện lớp 9
Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Bài 31

Con chó Bấc
Kiểm tra về truyện
Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II
Luyện tập viết hợp đồng

Bài 32

Bắc Sơn
Tổng kết phần văn học nước ngoài
Tổng kết phần tập làm văn

Bài 33

Tôi và chúng ta
Tổng kết phần văn học
Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 34

Tổng kết phần văn học (tiếp theo)
Tổng kết phần văn học (tiếp theo)
Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Top 4 Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 9 năm 2021 có đáp án
 
1K
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top